Home > crewed > Lod' nebyla zvolena > Oblast nezvolenaVýraz "Crewed" označuje námořní kajutovou plachetnici nebo motorovou loď pronajímanou s posádkou. Obvykle se jedná o lodě delší než 18 metrů, najdou se ale i lodě menší. Tento typ lodi se používá k pronájmu, který se od podnájmu liší tím, že v ceně jsou již zahrnuty odměny pro posádku, obvykle tvořené alespoň dvěma osobami. Posádka nemá na starosti jen řízení lodi, ale stará se i o kuchyň a úklid kajut a koupelen. Tento typ dovolené poskytuje v porovnání s pronájmem lodi bez posádky nadstandartní typ služeb: jídelní servis z kvalitní keramiky, skleněné poháry, prostorné gumové čluny, výbava pro různé vodní sporty, pro rybaření a šnorcheling. Při pronájmu lodě s posádkou je obvykle požadována záloha tzv APA ve výši 20 nebo 30% z celkové částky na výlohy pro kuchyni, na naftu a na kotvení v přístavech,. Kapitán vyúčtuje všechny výlohy a doloží je pokladními bloky a účtenkami. Někdy je požadováno složení kauce na případné škody způsobené přímo klienty. Den pro zahájení plavby není povinně vázaný na sobotu jak tomu obvykle bývá při pronájmu lodě bez posádky/bareboat. U námořního charteru lodí větších rozměrů (motorové lodi nebo plachetnice) je týdenní pronájem většinou vázán na stejnou dobu pro dobu pro nalodění a vylodění (např. od soboty 12:00 do následující soboty 12:00).